Informacje o projekcie

W ramach europejskiego projektu “ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA MODeM – Sport, Edukacja, Kreatywność” zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez specjalistów.

Są one przeznaczone wyłącznie dla osób w wieku od 14 do 19 lat, zamieszkałych na terenie powiatu miasta Gdańsk które zostały rekomendowane na zajęcia przez psychologa/pedagoga szkolnego i złożyły wymagane dokumenty (w tym ankieta rekrutacyjna)

W ramach świetlicy będą organizowane następujące sekcje:

1. Drużyna piłki halowej FC MODeM dla chłopców
2. Body Building dla chłopców oraz Fitness dla dziewcząt
3. Taniec nowoczesny „streetdance” dla chłopców i dziewcząt
4. Program “Zostań twórcą” dla chłopców i dziewcząt realizowany poprzez:
-  zajęcia z fotografii, filmu, montażu
-  funkcjonowanie w przestrzeni internetu: serwisy społecznościowe, tworzenie stron internetowych, blogów
5. Nauka gry na gitarze akustycznej
6. Nauka gry na perkusji

Celem zajęć jest wdrożenie do aktywnego zdobywania wiedzy, sprawności fizycznej i umiejętności współzawodnictwa. Na każdym ich etapie możliwa jest pomoc pedagogiczna o charakterze doradczym. Uczestnicy  poznają swoje mocne i słabe strony oraz zdobędą nowe umiejętności.